Kategoria: Świadectwa

Świadectwo Adama S.

Po 20 latach palenia papierosów, picia alkoholu, po 11 latach ciągu narkotykowego, w wieku 35 lat trafiem do Chrześcijańskiego Ośrodka...

Świadectwo Eweliny

Mam na imię Ewelina, pochodzę z Bielawy i mam 27 lat. Wychowałam się w pełnej rodzinie katolickiej. Tak naprawdę to...

Świadectwo Stanisława

Mam na imię Stanisław. Po raz pierwszy po heroinę sięgnąłem w wieku 16 lat. Zarówno ja, ani nikt z moich...

Świadectwo Adama

Psalm 113, 5-8 „Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach I patrzy w dół na niebo i...

Świadectwo Ani

Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj...

Świadectwo Danki

Pierwszy kontakt z narkotykami miałam w wieku 14lat. Moi rodzice się rozstali, ja zostałam z ojcem; ojciec zaczął coraz częściej...

Świadectwo Pawła

Bo On stworzył nerki moje, ukształtował mnie w łonie matki mojej, a potem Najwyższy użyczył mi wielkiego talentu. Zacząłem grać...

Świadectwo Piotra

Od trzeciego miesiąca życia rodzice oddali mnie w wychowanie do niańki, ponieważ byli młodzi i chcieli jeszcze coś mieć z...