Przyjęcie do ośrodka

PROCEDURA I ZASADY PRZYJĘCIA.

 

1. Termin przyjęcia do ośrodka.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację i przyjęcia do ośrodka jest Danuta Ogińska. Celem uzyskania informacji i zapisania się na listę oczekujących na przyjęcie, prosimy o kontakt telefoniczny z w/w osobą pod numerem telefonu +48 535 868 835, w godz. od 8:00 do 14:00. W przypadku kolejki przyjęć prosimy o regularne telefoniczne potwierdzanie gotowości do przyjęcia.

Możliwa jest rejestracja online, aby tego dokonać kliknij tutaj: http://rejestracja-24.pl/online/teenchallenge

Klauzula informacyjna dla pacjentów
/ Akceptacja regulaminu serwisu /

2.Wymagane dokumenty.

  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  • Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie lub jego brak. Zaświadczenie ważne jest 30 dni.
  • Skierowanie na leczenie wydane przez lekarza.


    SKIEROWANIE DO ŁĘKINI / KLIKNIJ

  
 

SKIEROWANIE DO BROCZYNY / KLIKNIJ 

 

 

 

  • Wypis z detoksu.
  • Zaświadczenie o odbyciu kary ( jeżeli osoba udająca się na leczenie opuszcza zakład karny).
  • Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań.

Pełen wykaz dokumentów potrzebnych przy przyjęciu znajduje się na stronie: Wykaz dokumentów

Prosimy o przyjazd z kompletną dokumentacją.

3.Diagnoza psychiatry lub lekarza kierującego.

Przyjmowana osoba powinna posiadać skierowanie od lekarza, z informacją, czy wymagany jest
detoks, skierowanie ważne jest 14 dni. Prosimy o wystawienie diagnozy: uzależnienie mieszane.
Przyjmuje osoby z rozpoznaniem:
F10.2-F19.2 – uzależnienie od alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników oraz używanie kilku substancji psychoaktywnych lub używanie innych substancji psychoaktywnych
F10.8-F19.8 – inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników oraz używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub używaniem innych substancji psychoaktywnych
F10.9-F19.9 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nieokreślone, spowodowane używaniem alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników oraz używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub używaniem innych substancji psychoaktywnych
A także:
F63.0 – patologiczny hazard
F63.8 – Inne zaburzenia nawyków i popędów
(Z wyłączeniem uzależnienia od tytoniu (F17.2) oraz zaburzeń wynikających z palenia tytoniu (F17.8))

4.Zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i chorych.

W przypadku osób chorych prosimy o przywiezienie leków na pierwszy miesiąc pobytu oraz zalecenia lekarza odnośnie wydawania leku i dalszego leczenia.

5.Zasady powtórnego przyjmowania.

  • Pacjent, który opuścił ośrodek może się starać o powtórne przyjęcie po upływie miesiąca od daty opuszczenia.
  • Pacjent usunięty z ośrodka może się starać o powtórne przyjęcie po upływie trzech miesięcy od daty usunięcia. Niezbędna jest w tym wypadku pozytywna opinia terapeutów ośrodka.

6.Kontrakt.

Osoba przyjmowana musi podpisać pisemną zgodę na leczenie zwaną kontraktem. Podpisanie następuje po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *