CIS

Oferujemy następujące usługi:

W Centrum Integracji Społecznej w Miastku oferujemy następujące usługi:

  • Psychologa,
  • Pracownika socjalnego,
  • Doradcy zawodowego,
  • Instruktora zawodu,
  • Terapeuty,
  • Radcy prawnego,
  • Specjalisty wyrównującego deficyty,
  • Trenera kompetencji cyfrowych,
  • Koordynatora reintegracji.

Więcej informacji:  Centrum Integracji Społecznej, tel. 59 857 02 67

 

 

Centrum Integracji Społecznej

zaprasza do wzięcia udziału w projekcie