Zamówienia

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Zakup sprzętu RTV, AGD i IT dla potrzeb uruchomienia 3 mieszkań treningowych, 2 mieszkań wsparcia i 2 mieszkań wytchnieniowych w Miastku ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 2022-33025-129140

Zapytanie_RTV-AGD_05_10_2022

zalacznik_1_SIWZ_oswiadczenie_wzor_oferty (6)

Zalacz_2_SIWZ_RTV-AGD_opis

Zalacz_3_SIWZ_wzor_umowy

zalacznik_4_SIWZ_oswiadczenie_Rosja (4)

zalacznik_5_SIWZ_oswiadczenie_powiazania (4)

zalacznik_6_SIWZ_RODO_1 (4)

zalacznik_7_SIWZ_RODO_2 (4)

 

 

 

Informujemy o zakończeniu zapytania ofertowego na zakup drobnego wyposażenia mieszkań.

http://teenchallenge.com.pl/wp-content/uploads/2022/10/S22C-6e22101108130.pdf

 

 

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla potrzeb uruchomienia 3 mieszkań treningowych, 2 mieszkań wsparcia i 2 mieszkań wytchnieniowych w Miastku ”

Zapytanie_ofertowe

zalacznik_1_SIWZ_oswiadczenie_wzor_oferty (3)

Zalacznik_2_SIWZ_Rehabilitacja (1)

zalacznik_3_SIWZ_wzor_umowy (3)

zalacznik_4_SIWZ_oswiadczenie_Rosja (3)

zalacznik_5_SIWZ_oswiadczenie_powiazania (3)

zalacznik_6_SIWZ_RODO_1 (3)

zalacznik_7_SIWZ_RODO_2 (3)

 

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Zakup dodatkowego wyposażenie dla potrzeb uruchomienia 3 mieszkań treningowych, 2 mieszkań wsparcia i 2 mieszkań wytchnieniowych w Miastku ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 2022-33025-128411

Zapytanie_Ofertowe_4_ZO_PRO7_2022

zalacznik_2_SIWZ_dodatkowe_29_09_2022

zalacznik_3_SIWZ_wzor_umowy (2)

zalacznik_4_SIWZ_oswiadczenie_Rosja (2)

zalacznik_5_SIWZ_oswiadczenie_powiazania (2)

zalacznik_6_SIWZ_RODO_1 (2)

zalacznik_7_SIWZ_RODO_2 (2)

 

 

 

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Zakup mebli dla potrzeb uruchomienia 3 mieszkań treningowych, 2 mieszkań wsparcia i 2 mieszkań wytchnieniowych w Miastku ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 2022-33025-128114

Zapytanie_ofertowe_3_ZO-RPO7_2022

zalacznik_1_SIWZ_oswiadczenie_wzor_oferty

Zalacznik_2_SIWZ_Meble

zalacznik_3_SIWZ_wzor_umowy

zalacznik_4_SIWZ_oswiadczenie_Rosja

zalacznik_5_SIWZ_oswiadczenie_powiazania

zalacznik_6_SIWZ_RODO_1

zalacznik_7_SIWZ_RODO_2

 

 

 

 

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Dostawę samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewodu osób, w tym osób w niepełnosprawnością ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 2022-33025-125875

12.09.2022_Zapytanie_BUS

zalacznik_1_SIWZ_oswiadczenie_wzor_oferty

zalacznik_3_SIWZ_oswiadczenie_ST

zalacznik_2_SIWZ_wykaz_wyposazenia

zalacznik_4_SIWZ_oswiadczenie_Rosja

zalacznik_5_SIWZ_oswiadczenie_powiazania

zalacznik_6_SIWZ_RODO_1

zalacznik_7_SIWZ_RODO_2

 

——————————————————-

 

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składnia ofert na w trybie zasady konkurencyjności na: „Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę o dodatkową kondygnację oraz zmiana sposobu użytkowania części budynków po byłym zakładzie mleczarskim na lokale mieszkalne (Treningowe, wspierane, wytchnieniowe) TEEN CHALLENGE Chrześcijańskiej Misji Społecznej z zapleczem socjalnym i gospodarczym ”

Pełne postępowanie zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod numerem 98877

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zalacznik_1_Formularz_oferty

Zalacznik_2a_Przedmiar_Robot

Zalacznik_2b_Kosztorys_Nakladczy

Zalacznik_3_Projekt_budowlany_zalaczniki

Zalacznik_3_PZT ZIELENI

Zalacznik_3_PZT

Zalacznik_3_projekt_budowlany

Zalacznik_3_Pozwolenie_na_budowe

Zalacznik_4_Rownowaznosc

Zalacznik_5_Powiazania

Zalacznik_6_RODO

Zalacznik_7_RODO

Zalacznik_8_Umowa

 

 

Zakończenie zapytania ofertowego z dn. 16.03.2022

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z wolnej ręki