Tag: Szkolenie

Szkolenie „Skuteczny Pracowniki Punktu Konsultacyjnego” – 2 Zjazd

Szkolenie „Skuteczny pracownik punktu konsultacyjnego” jest skierowane w pierwszym rzędzie do osób, które ze względu na wykształcenie i inne obwarowania formalne nie mają możliwości skorzystania z tego typu propozycji w innym systemie szkoleń. Pragniemy umożliwić nabycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem/zaświadczeniem w zakresie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i budowania u nich motywacji do leczenia tym, którzy takowych kwalifikacji nie posiadają.