Rejestracja

PROCEDURA I ZASADY PRZYJĘCIA.

1.Termin przyjęcia do ośrodka.

a). Osobą odpowiedzialną za rekrutację i przyjęcia do ośrodka jest Klaudia Frankiewicz. Celem uzyskania informacji i zapisania się na listę oczekujących na przyjęcie, prosimy o kontakt telefoniczny z w/w osobą pod numerem telefonu +48 535 868 835, w godz. od 9:00 do 15:00. W przypadku kolejki przyjęć prosimy o regularne telefoniczne potwierdzanie gotowości do przyjęcia.

b). Możliwa jest rejestracja online, aby tego dokonać kliknij tutaj: http://rejestracja-24.pl/online/teenchallenge

2.Wymagane dokumenty.

 • Dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.
 • Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie lub jego brak. Zaświadczenie ważne jest 30 dni.
 • Skierowanie na leczenie wydane przez lekarza psychiatrę.

  Kliknij TUTAJ aby pobrać wzór skierowania od lekarza psychiatry.

   

 • Wypis z detoksu.
 • Zaświadczenie o odbyciu kary ( jeżeli osoba udająca się na leczenie opuszcza zakład karny).
 • Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań.

Pełen wykaz dokumentów potrzebnych przy przyjęciu znajduje się na stronie: Wykaz dokumentów

Prosimy o przyjazd z kompletną dokumentacją.

3.Diagnoza psychiatry.

Przyjmowana osoba powinna posiadać skierowanie od lekarza psychiatry, z informacją, czy wymagany jest detoks, skierowanie ważne jest 14 dni. Prosimy o wystawienie diagnozy: uzależnienie mieszaneUWAGA! Nie możemy przyjąć osoby z wyłączną diagnozą: uzależnienie alkoholowe(F10).

4.Zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i chorych.

W przypadku osób chorych prosimy o przywiezienie leków na pierwszy miesiąc pobytu oraz zalecenia lekarza odnośnie wydawania leku i dalszego leczenia.

5.Zasady powtórnego przyjmowania.

 • Pacjent, który opuścił ośrodek może się starać o powtórne przyjęcie po upływie miesiąca od daty opuszczenia.
 • Pacjent usunięty z ośrodka może się starać o powtórne przyjęcie po upływie trzech miesięcy od daty usunięcia. Niezbędna jest w tym wypadku pozytywna opinia terapeutów ośrodka.

6.Kontrakt.

Osoba przyjmowana musi podpisać pisemną zgodę na leczenie zwaną kontraktem. Podpisanie następuje po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i dostarczeniu niezbędnych dokumentów.