Projekt „Mam pracę – mam przyszłość”

Z radością informujemy, że w tym roku rozpoczynamy realizację projektu w naszym Centrum Integracji Społecznej w Miastku. Projekt „Mam pracę – mam przyszłość” jest skierowany do osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin Miastko, Trzebielino i Koczała. Uczestnicy są objęci programem CIS przez okres 6 m-cy.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje aktywizację społeczną, w tym doprowadzenie do zmiany sposobu myślenia, podjęcia działań społecznych i wolontariatu wzajemnego, wzmocnienie umiejętności gospodarowania czasem i finansami , a także samodzielności uczestników oraz zawodową, w tym podniesienie umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania pracy, zwiększenie lub zmianę umiejętności zawodowych poprzez szkolenia i warsztaty zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu, wyposażenie uczestników w kompetencje cyfrowe.

Program CIS obejmuje:
– działania aktywizujące, w tym kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w wolontariacie wzajemnym, zajęciach integracyjnych i warsztatach rękodzielniczych
– spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i coachem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym oraz terapeuta, uczestnicy będą też mogli skorzystać z pomocy prawnej
– szkolenia zawodowe, umożliwiające zmianę profilu zawodowego lub jego rozwinięcie
– warsztaty zawodowe umożliwiające doskonalenie owych umiejętności
– szkolenia z kompetencji cyfrowych niezbędnych do szukania pracy i ubiegania się o pracę.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: cis.teenchallenge.pl

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *