Teen Challenge Aktualności

Świadectwo Stanisława

Mam na imię Stanisław. Po raz pierwszy po heroinę sięgnąłem w wieku 16 lat. Zarówno ja, ani nikt z moich...

Świadectwo Adama

Psalm 113, 5-8 „Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach I patrzy w dół na niebo i...

Świadectwo Ani

Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj...

Świadectwo Danki

Pierwszy kontakt z narkotykami miałam w wieku 14lat. Moi rodzice się rozstali, ja zostałam z ojcem; ojciec zaczął coraz częściej...

Świadectwo Pawła

Bo On stworzył nerki moje, ukształtował mnie w łonie matki mojej, a potem Najwyższy użyczył mi wielkiego talentu. Zacząłem grać...

Świadectwo Piotra

Od trzeciego miesiąca życia rodzice oddali mnie w wychowanie do niańki, ponieważ byli młodzi i chcieli jeszcze coś mieć z...

History of TC Poland

The beginnings of „Teen Challenge” go back to the 50s, when Pastor David Willkerson started to work among the youth...

Historia misji „Teen Challenge”

Początki Misji „Teen Challenge” sięgają lat 50-tych, kiedy to Pastor Dawid Willkerson rozpoczął pracę wśród gangów młodzieżowych w USA. W...